Coaching

KREATIV & UNiK

Coaching


Varje coachingsamtal är både kreativt och unikt. Tillsammans utforskar vi områden där du kommer till din rätt. Som en metafor kan ett snurrande mynt användas, när rätt balans infinner sig kan myntet snurra på högkant. Där finns energin, där sker rörelsen utan ansträngning. Fokus ligger alltid här och nu, eftersom det är bara i nuet förändringar kan göras.


Vem kan behöva coaching


 • Chefscoaching - få en professionell samtalspartner med 100 % igt fokus på dig.
 • Ny som chef/ teamledare/ projektledare - få verktyg som leder till framgång.
 • Personlig utveckling - få stöd i att skapa nya beteenden som leder till utveckling.Vad kan coaching innebära & innefatta?


 • En ökad självkännedom samt synliggörande av personliga utvecklingsmöjligheter.
 • En vilja att utvecklas och växa i sin yrkesroll.
 • Att finna en balans mellan arbete, familj och egentid.
 • Att skapa mål som är konkreta, realistiska och självvalda.
 • Att skapa en individuell handlingsplan som följs upp och kontinuerligt utvecklas.
 • Kontinuitet över tid skapar en process som ökar dina möjligheter att nå målen.


Ämnena kan vara t.ex. kommunikation, konflikthantering, feedback, skapa balans & hälsa, ta fram potentialen som finns i gruppen & organisationen, få en ökad självkänsla, hantera olika personligheter.

Ett nytt feedbackspel "Vem är du?" - Pris 320 kr


Spelet ”Vem är du?” är ett helt nytt feedbackverktyg, där du med hjälp av dina kollegor, vänner eller familjen får syn på hur du uppfattas av omgivningen. Varje fråga är noga utvald utifrån människors olika psykologiska karaktärsdrag. Detta ökar spelarnas chanser att få nya insikter om sig själv – en möjlighet till en aha-upplevelse. Det goda samtalet stärker våra relationer, eftersom vi då bjuder in andra i våra tankar. Feedbacken från andra gör dessutom att vi blir tydligare i våra grunddrag.

Genom att samtala tränar vi vår kommunikation och bara det förbättrar samvaron i grupper.


Spelet ger deltagarna möjlighet till:


 • Självreflektion
 • Ökad kunskap om olika personers karaktärsdrag
 • Kommunikativ träning
 • Ha kul!
Det finns möjlighet att boka en föreläsning/ workshop kopplat till materialet. Då spelar deltagarna spelet och efteråt diskuteras teorier men också frågor som uppkommit under spelets gång.Coachmaterial 90 kort samt tillhörande guide. Pris 849 kr


För dig som är coach och önskar få fler redskap och nya idéer finns coachkorten med tillhörande guide. Det finns också möjlighet att boka en utbildning kopplat till materialet. Då varvar vi teorier med praktisk träning. Förfrågan