ADMEO ERBJUDER FLERA TEMAN FÖR KORTLEKAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT SAMTALA OM DE MJUKA FRÅGORNA. KORTEN HJÄLPER DIG ATT SKAPA EN TYDLIG STRUKTUR. ATT DELTAGARNA KOMMER SKRATTA OCH ATT HA ROLIGT I DISKUSSIONERNA OCH ATT PRESTATIONSGLÄDJEN ÖKAR, ÄR REN BONUS.

LÄRDOMAR - De största vinsterna är att korten ger deltagarna självinsikt, de får syn på hur de tänker, känner och agerar. De tränar sin kommunikationsförmåga och framförallt får du i gång samtliga medarbetare i samtalet - inga “avbytare” utan alla deltar!


När vi får en bättre självinsikt ökar även empatin för andra.

 • Jag blir mer tolerant mot personer som är olika mig själv, och jag kan till och med se att det är positivt att vi är olika.
 • Ytterligare en lärdom blir att jag lär mig att ta ansvar för mig själv, för det jag tänker, känner och det jag gör. Jag kan inte längre skylla på, eller peka finger åt att det är andra som “borde skärpa sig”, innan jag själv har granskat mitt eget beteende.
 • På detta sätt kommer konflikter att reduceras och att vi istället ser, att när vi tycker olika, är det ett utmärkt sätt att få fram fler perspektiv innan man fattar ett beslut.


Med hjälp av arbetskorten kommer feedbacken i gruppen att tränas upp. Vi kommer dessutom att få syn på egna och andras styrkor, resurser och strategier, vilket är ett effektivt sätt att skapa samhörighet på och en bra grogrund för att bygga starka team. MOD - Vi behöver ha modiga medarbetare för att skapa modiga organisationer.


Varför är det viktigt med mod, kanske du undrar? Jo, för att mod är avgörande vid utveckling och förändring. Och är det någonting vi har lärt oss de senaste åren av turbulens, så är det att vi behöver vara beredda på, att i snabbare takt än någonsin, arbeta med just förändringar.


Mod innebär att vi utsätter oss för osäkerhet, risk och många gånger även att vi visar oss emotionellt. Men när vi passerat det svåra, växer vi både som individer och på ett organisatoriskt plan.


BAKGRUND - Eftersom jag är en konkret lagd person som vill få kursdeltagare att uppleva kursinnehållet, arbetar jag alltid efter metodiken “tänka, känna och göra” - jag vill helt enkelt att deltagarna skall uppleva teorin i praktiken. Jag har noterat att flera chefer tycker det är svårt att veta hur de skall börja att arbeta med de mjuka värdena med sina medarbetare. För att underlätta har kollegan Carina och jag utvecklat ett antal arbetskort som hjälpmedel.


De olika arbetskorten är för olika ändamål. Att arbeta med de mjuka frågorna i det dagliga arbetet och framförallt kontinuerligt kommer att starta positiva processer på arbetsplatsen. 

Diskussion och samtalskort 

ARBETSKORT /// 01

DELA

(Direkt – Engagemang – Lyssna - Avancera)

MÅLGRUPP - Alla: chefer och medarbetare, gymnasieelever och högskolestudenter.

PRIS - 800 inkl. moms/ serie (totalt 3 serier/ nivåer) - frakt tillkommer. 

1 800 kr inkl. moms för vid köp av 3.

SPEL - Korten är utformade på ett sådant sätt, att deltagarna skall avsluta meningen. En person drar ett kort och alla deltagarna svarar på frågan. Målet är att få en ökad förståelse samt att utbyta erfarenheter och lära av varandra – en lärande organisation.

Med reflektion skapas möjligheter att utveckla en verksamhet och leder också till insikter om förändringsbehov samt tillför ny kunskap. Det leder till förståelse varför man agerar som man gör och vilka konsekvenser detta får. Skall vi ta ut en ny “riktning” i vår verksamhet är reflektionen nödvändig.


Det finns tre serier med Samtalskort: 

 • På individnivå finns 54 kort fördelat på 6 teman: beslut, stress, motivation, personlighet, bemötande och feedback. Exempel på frågor: BESLUT: Ett viktigt beslut som vår grupp behöver fatta är … STRESS: Om jag jämför mig med andras sätt att hantera stress, då ser jag …
 • På gruppnivå finns 54 kort på 6 teman: mål, team, kommunikation, känslor & stress, konflikter och tillit. Exempel på frågor: KOMMUNIKATION: Dessa tre saker anser jag vara viktigt i ett samtal … TILLIT: För att skapa tillit till andra brukar jag …
 • På organisationsnivå finns 54 kort på 6 teman: starka team, förändringsarbete, kreativitet, företagskultur, organisationsutveckling och chef- och ledarskap. Exempel på frågor: KREATIVITET: För att öka min grupps kreativitet har jag testat att … FÖRÄNDRINGSARBETE: Det här tror jag att min grupp skulle behöva arbeta med just nu …

ARBETSKORT /// 02

VEM ÄR DU?


MÅLGRUPP - från 10 år

PRIS - 320 kr inkl. moms - frakt tillkommer

SPEL - Spelet ”Vem är du?” är ett helt nytt feedbackverktyg, där du med hjälp av dina kollegor på jobbet, vänner eller familjen får syn på hur du uppfattas av omgivningen. Varje fråga är noga utvald utifrån människors olika psykologiska karaktärsdrag. Detta ökar spelarnas chanser att få nya insikter om sig själv – en möjlighet till en aha-upplevelse.

 

Det goda samtalet stärker våra relationer, eftersom vi både ger av oss själva, men också får tillbaka en återkoppling från andra. Spelet ger en möjlighet till självreflektion, men framförallt att man får en rolig stund tillsammans. Inget är så förlösande som skrattet!

 

Genom att skapa en feedbackkultur skapas ett arbetsklimat som uppmuntrar öppen, ärlig och god kommunikation. 

 

Med spelet följer 9 olika spelvarianter och man kan vara allt från 2 personer upp till 8. Är man en stor grupp behöver man fler kortlekar. Åldern som rekommenderas är från 10 år. Arbetar du som utbildare/ lärare, så spela med dina elever - utvecklande för alla parter!


Spelet innehåller 81 st frågekort, 9 st resultatkort/ typbeskrivningar, spelregler och protokollpapper. Fler skrivprotokoll och spelalternativ kan laddas hem här intill.

ARBETSKORT /// 03

Parspelet “Love Talks”

(+ -) Feedback / Professionellt bemötande 

MÅLGRUPP - Spelet passar såväl på första dejten, som ni som har levt ihop länge. Fungerar bra som en gåva både till nykära eller till det "gamla" paret som firar sin bröllopsdag. Fler än hälften av korten kan också användas med släkt och vänner. 

PRIS - 420 kr inkl. moms - frakt tillkommer

SPEL - Få fart på bekräftelse och kommunikationen i relationen! Roliga och intressanta frågor att ställa till varandra. Kan ses som ett "Första hjälpen kit" - feedbackfrågor för ökad förståelse och bekräftelse.


Totalt 84 kort - 7 steg, uppdelat på kommunikation med diskussion, inspiration för aktiviteter och kärlekstips. Förslag på spelupplägg medföljer. Även tips och idéer för relationen.

 • Kommunikation steg 1, 2, 3.
 • Kärleksspråket steg 4,
 • Gemensam uppgift steg 5,
 • Feedback steg 6 
 • Vad stämmer bäst steg 7.


Upplägget kan vara i ca 23 - 29 veckor om spelplanen följs. Alternativt så använder ni korten som ren inspirationskälla och tar ett kort lite då och då. Innehåller allt från de väldigt enkla frågorna till de mer fördjupade. 

ARBETSKORT /// 04

Coachkort - Enneagrammet


MÅLGRUPP - Korten är ett operativt coachmaterial som har till syfte att medvetandegöra individers motivation, stress- och konfliktbeteende. Detta för att effektivt finna styrkor som leder individen mot uppsatta mål.

PRIS - 849 kr inkl. moms - frakt tillkommer

SPEL - 90 st Coach Up Cards som ger stöd i det coachande samtalet. Innehåller:

 • en 24-sidig Enneagram-guide som ger dig en samlad bild av Enneagrammets 9 olika personligheter. Samtliga typer beskrivs utifrån följande rubriker: Karaktärsdrag, Motivation, Konfliktbeteende, Värderingar och Utveckling.
 • 10 olika kategorier med 9 varianter i varje färg
 • Enneagrammet typ 1-9,
 • frågor, övningar och utmaningar.


Att bemöta 1:an (1-9). Det är en stor fördel när du effektivt kan läsa av vilken personlighetstyp individen du coachar har, eftersom du då kan anpassa frågorna. Din förståelse för drivkrafterna gör att du dessutom kan anpassa ditt kommunikationssätt efter typen.


För coachen som själv är 1:a (1-9). Här beskrivs hur vi själva påverkar dem vi coachar. Vad behöver just min personlighet tänka på? Och vad är en stark tillgång hos mig själv som jag verkligen skall använda i coachingen?


Triader. Eftersom det finns flera triader (Våra tre Centra, Hornevian- och harmoniska triader) som samverkar, beskriv även dessa kortfattat för att ge en ökad förståelse.


När du kan Enneagrammets uppbyggnad och vet vilka siffror som står i förbindelse med varandra, kan man naturligtvis även använda dessa typ-kort. Detta innebär att du till varje siffra har 45 kort att välja bland plus de 9 generella korten. Det finns därmed en stor variationsrikedom i användandet av korten, som stöd i din coachades process.