FÖRETAGET

Anna-Carin Håkansson

Admeo utbildning

Håller du "öppet" för nya intryck och ny utveckling?

Kommunikation - grupprocesser - coaching - UL

KURS - Level Up Travel

Vi människor föds inte med manual under armen och vi har alla olika talanger, styrkor och resurser att upptäcka. Så vad har du lust att upptäcka och utveckla hos dig själv?


I oktober 2021 håller vi en kurs i personlig utveckling. Det som är nytt och unikt med denna resa är att vi binder samman kunskaperna kring tankarna, kroppen och känslorna till en meningsfull helhet, för att på så sätt ge deltagarna nya upplevelser. Vi är tre kursledare: Pia, Jenny och jag själv och vi har alla olika bakgrunder och kunskaper som tillsammans skapar en helhet. Vi tre kommer att vara med på varandras pass, för att kunna exemplifiera och på så sätt skapa en helhet. Det kommer att vara 2 fysiska pass samt 2 workshoppass per dag = totalt 6 timmars kurs. Vi har lagt in extra tid i samband med lunchen, eftersom ni kanske vill bada, springa, vila, vara social med andra, eller bearbeta och reflektera över den nya kunskapen. Varje deltagare kommer efter avslutad kurs få med sig en handlingsplan med nya lärdomar. För att läsa mer gå in på vår hemsida www.leveluptravel.se

 

Plats: Sverige

Investering: cirka 22 000 kr

Anmälan: Anna-Carin Håknasson


För att stödja den svenska hotell- och restaurangnäringen kommer kursen att förläggas i Sverige! Datum meddelas senare och vi ber om att få återkomma med information vart kursen förläggs.

 


Är det dags för en "uppgradering"?

Vad kan du göra?

Vad vill du göra?

Hur påverkar detta dig själv och andra?

Vad behöver du investera i tid och pengar?


Människor som är medvetna om sina styrkor och får använda dem i sitt dagliga liv, har tre gånger så stor chans att lyckas väl med det man gör. Genom självkännedom kommer människor närmare sin fulla potiential. Verklig framgång sker aldrig på någon annas besostnad, den är fri från jämförelse. Den som hittar sin plats, tar ingen annans.   

Tomas Sjödin


Mitt namn är Anna-Carin Håkansson och jag arbetar med föreläsningar/ workshops på teman: ledarskap (UL), teamutveckling och kommunikation, men jag coachar/handleder också på chefsnivå, både individuellt och i grupper. Att få arbeta med en verksamhets personal innebär för mig att jag arbetar med den mest betydelsefulla resursen i en verksamhet. Det är personalens kompetens, dess samarbetsförmåga och chefens förmåga till att leda sin personal som ger ett resultat. Lyckas man förena dessa tre faktorer kommer kunderna att märka en skillnad, oavsett inom vilket verksamhetsområde man är aktiv inom. 


Forskning visar att verksamheter som är mest framgångsrika är de som låter sin organisationen och individen inom denna, parallellt får utvecklas. Så ju tryggare och mer självmedveten jag är, desto bättre förutsättningar för utveckling kan jag skapa för såväl mig själv, som för andra.


Metodiken i mitt arbete bygger på säkerställd forskning och ett upplevelsebaserat lärande. Att plocka fram människors styrkor ger positiva avtryck i en organisation.

Detta sker först när man:

- Tänker nytt & annorlunda

- Skapar nya vanor & beteenden


Jag vill med andra ord tillföra er som kund någonting nytt. För att på så sätt skapa en långsiktig och konkurrenskraftig utveckling av verksamheten. Det finns inga standardlösningar, utan ett upplägg diskuteras alltid fram tillsammans med kunden.


Eftersom förändringar av beteenden tar tid, så vill jag alltid arbeta med kunden över en längre tid, för att på så sätt kunna skapa en utvecklingsprocess och säkerställa målen, dvs. både vara med och bygga båten, men också se till att den är sjöduglig.


Sedan 2019 används ett antal UL-handledare som har licensavtal, som handledarutbildare. Jag, Anna-Carin är en av dessa personer (HLU - steg 3). Som blivande UL-handledare kan man anlita mig för att tillsammans med mig genomföra sin första UL-kurs. Så skall du själv eller ni har någon medarbetare som har för avsikt att få sin UL-lincens, är ni välkomna att kontakta mig.


Har din nyfikenhet väckts? Du är välkommen att höra av dig för att diskutera ett tänkbart upplägg och jag är mån om att du som kund skall få en snabb återkoppling på ditt ärende. Jag har kontor i Varberg, och genomför uppdrag i hela Sverige. 



Ett urval av kunder som jag har arbetat med:

Sveriges Television, Varbergs kommun, Nyköpings kommun, Peab, Serneke, Malmö stad, Bomspeed, Campus Varberg, Cycleurope, Falkenbergs kommun, Hallands Ridgymnasium, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås, It-gymnasiet, Västra Götalands Regionen, Vattenfall, Noca teknik, Plusgymnasiet, Vårdcentralen Kolla, Vårdcentralen Västravall, Ljungy kommun, Växjö mötesplatsen, Östra Göinge, Borås stad, SPSM, Comwell, Sahlgrenska Universitetssjukhus, YRGO, Göteborgs Operan

Fotograf Therése

Tel: 070 290 66 85

Anna-Carin Håkansson - Admeo AB


När du är öppen för utveckling med fokus på styrkor och motivation!

- Kommunikation

- Grupprocesser

- Ledarskapsutbildning (Utvecklande Ledarskap)

- Coaching 

© Copyright. All Rights Reserved.

BANK