Utveckla ert ledarskap och öppna nya vägar till samarbete och engagemang.

För att ni ska bli riktigt duktiga på att leda andra, hjälper jag er att bli bra på att leda er själva.

Utveckling och förändrings-processen anpassas alltid till just era behov.

Om mig

Mitt uppdrag handlar om att lyfta människors styrkor, samt att arbeta med strategier som tar er dit ni verkligen vill vara. Att medverka i denna process är min drivkraft. Med inlevelse och empati guidar jag er i utvecklingsarbetet och lotsar er mot ett tydligt mål. När vi känner att "jag bemästrar" något ökar vårt självförtroende, vi har ansträngt oss och fått ett gott resultet. Detta ökar motivationen än mer och en känsla infinner sig att jag har övervunnit hinder och uppnått något viktigt i mitt liv. 

Med lyhördhet och rätt ställda frågor hjälper jag er att skapa ett tydligt uppdrag och upplägg, anpassat till era behov. Ibland hjälper jag er med att lösa upp knutar, andra gånger handlar det om att skapa någonting nytt. Oavsett ingångsläge, är mitt uppdrag alltid att stötta individer och verksamheter att bli bättre på det som de redan gör - både utifrån ett lönsamhetsperspektiv och den personliga utvecklingen.

Tillit är grunden för ett ärligt samarbete. Från mitt håll bjuds ni aldrig på överraskningar, jag håller alltid vår överenskommelse om budget och tider. Mina många år som föreläsare och min strävan efter att alltid vara autentisk mot de jag möter, har gjort mig bra på att improvisera. En bred “erfarenhetsbank” från olika verksamheter/ professioner, gör att jag kan leverera kunskaper med olika vinklingar som skapar en hög igenkänningsfaktor.


Ni bjuds också på en hög dos av engagemang och entusiasm. För det jag gör -gör jag med passion och inlevelse.

Min målgrupp: Alla som strävar efter personlig och professionell utveckling - inom ledarskap/

kommunikation/ grupputveckling

JAG LEVERERAR VERKTYG OCH KUNSKAPER TILL SÅVÄL ORGANISATIONER, GRUPPER SOM PRIVATPERSONER I FORM AV COACHING, UTBILDNINGAR & WORKSHOPS. DETTA FANTASTISKA UPPDRAG HAR JAG HAFT I ÖVER 25 ÅR.

Förändring i 4-steg

HUR GÅR DET TILL?

Utforska verksamhetens utgångsläge

Utforska verksamhetens utgångsläge


Identifiera behov och önskemål. Vad fungerar och inte? Vilka insatser har gjorts? Behöver bilden av den planerade insatsen justeras eller breddas?

Att förändra och utvecklas

Att förändra och utvecklas


Att arbeta med utveckling är en ytterst aktiv process för alla inblandade. Det handlar om att förändra beteenden som leder individerna och gruppen till målet.

Skapa målbilden


Skapa målbilden


Vad hoppas eller önskar man skall hända? Vilka mål stöttar den personliga utvecklingen såväl som verksamheten? Vad är konkret och möjligt att uppnå utifrån dagsläget? Vilka delmål behöver vi sätta?

Resultat

Resultat


Som kund ska man vara nöjd och se att investeringen ger avkastning och ha en härlig magkänsla hela vägen. Resultatet är en effekt på att rätt saker är gjorda, både från min och från er sida.

Upplevt & utvecklat

NÖJDA KUNDER OM ADMEO

KONKRET & PRAKTISK 

Paulina / Inobi AB


Anna-Carin är en fantastisk föreläsare som utstrålar både pondus och värme och lämnar ett starkt avtryck. Innehållet är passionerande och konkret. Direkt från ett utbildningstillfälle kan man omsätta nya lärdomar i praktiken. Personligen har jag kunna växa som människa genom hennes utbildning och rekommenderar alla  Anna-Carins utbildningar. Det är något du aldrig kommer ångra - snarare undra varför du inte gjort det tidigare.


POSITIV OCH HÄRLIG ENERGI

Maria Englund / SEE Learning Sverige


Anna-Carin är mycket kompetent och fantastisk på att coacha och inspirera!!
Hon har en positiv och härlig energi, är tydlig i sin kommunikation och har en stor trygghet i sig själv. Tillsammans med Anna-Carin kan jag öppna upp och dela med mig på ett naturligt sätt. Genom våra samtal har hon lyssnat in, stöttat och ställt de rätta frågorna, vilket har gjort att jag har vuxit som människa och blivit bättre på att leda mig själv. Hon har fått mig att tänka till och våga tro på det jag vill göra samt givit mig vägledning att fortsätta sträva mot mina mål. Jag känner mig också alltid energifylld och glad efter våra möten:)
Jag kan varmt rekommendera Anna-Carin för att få individer och grupper att utvecklas!KUNNIG, KLOK & LYHÖRD

Marianne Oelker Johansson/ Peab Support AB


Jag uppskattar Anna-Carin som en mycket kunnig, klok och lyhörd samarbetspartner i de sammanhangen som jag har anlitat henne. Hon har ett stort engagemang för de uppgifter som hon har åtagit sig och det känns verkligen som hon ger det lilla extra för att nå resultat. Jag har stort förtroende för Anna-Carin och kan rekommendera henne å det varmaste.GER KONKRETA VERTYG

Kajsa Weckéus/ Ljungby kommun


Anna-Carin har en unik förmåga att fånga upp alla deltagare och alla deltagare upplever också att hon skickat med verktyg som är enkla att när jag själv står i svårigheter vet hur jag ska hantera situationen. Fantastiskt bra föreläsare.GENUIN NÄRVARO & INSPIRERANDE

Hanna Lööw / Peab Support AB


Med sin genuina närvaro väckte, förstärkte och bibehöll Anna-Carin ett 60-tal konferensdeltagares intresse under en hel dag. En fin balans mellan inspirerande föreläsningar och workshops. Hela gruppen gav utmärkta omdömen och vi ser fram emot fortsatt samarbete!


MÖTER PÅ RÄTT NIVÅ

Emma/ Peab


Vi har hitintills haft 10 coaching-tillfällen tillsammans, och jag har verkligen fått så många insikter och strategier som nu gör att jag förhåller mig till arbetslivet och livet i stort på ett helt annat sätt än tidigare. Vilket är en mycket positiv förändring! :)

Anna-Carin har en fantastisk förmåga att möta mig på min nivå och har hjälpt mig ta små steg i taget mot min målbild. Och det har verkligen visat sig att några små förändringar/justeringar har gjort den absolut största skillnaden!

Jag rekommenderar verkligen coachning med Anna-Carin å de varmaste!
Det är verkligen välinvesterad tid som ger så mycket tillbaka (och har dessutom glädje av hela livet)!


TYDLIG, AVSLAPPNAD OCH LÄTTSAM

Anna Holm/ GöteborgsOperan


Anna-Carin är en mycket uppskattad föreläsare hos oss. Hon lyssnar in uppdragsgivarens behov, förstår och kommer med förslag baserat på hennes djupa erfarenhet. Anna-Carin är tydlig och skarp samtidigt som hon är avväpnande och lättsam. Hon är flexibel, väl förberedd och pålitlig. "DUKTIG PÅ ATT FÖRKLARA

Johanna Gustafson/ Contentbyjg


Duktig på att förklara på ett sätt som hela gruppen förstod vilket också gjorde att man blev såpass inspirerad att man inte ville att föreläsningen skulle ta slut. Kan varmt rekommendera Anna-Carin!NÄRVARO & STORT HJÄRTA

Mats Nyström/ Serneke


Jag var i stort behov av inre styrka, klarsyn och hjälp att resa mig ur ett djupt hål... Anna-Carins förmåga att se vad som händer under ytan och varsamt lyfta mina styrkor, svagheter och tron på vad som är möjligt hjälpte mig enormt. Hennes coachning gav mig nya mentala verktyg och jag rekommenderar Anna-Carin för hennes närvaro och stora hjärta. Hon lyckas med konststycket att omvandla oro och svagheter till styrkor och väver samman dina mentala olika trådar till en vacker väv som står emot det mesta av livets utmaningar. Tack Anna-Carin!

GODA RÅD & STÖTTNING 

Manda Sibom


Jag är så glad att jag har fått ta del av Anna-Carins kompetens. Det är så många delar i mitt liv där jag åstadkommit resultat som aldrig hade varit möjliga utan hennes goda råd och stöttning. För det kommer jag alltid vara otroligt tacksam.

Det är ett sant nöje för mig att få lämna en recension här, gör dig själv en tjänst och boka ett möte med Anna-Carin snarast! MÖTER VARJE GRUPP DÄR DEN DÄR

Johan Lindblad/ Staffanstorps kommun


Anna-Carin fångar/inspirerar en personalgrupp på ett ypperligt sätt genom att lyssna in, anpassa och möta varje grupp där den är. Genom självreflektion och upplevelsebaserat lärande har deltagarna ökat sin självkänsla och förståelse för andra.STYR MOT GEMENSAMMA MÅL

Anna Berglin/ Akuro


Anna-Carin har förmågan att förstå människors behov och olikheter. Hon hjälpte gruppen att förstå hur vi behövde kommunicera, styra mot gemensamma mål och skapa goda dialoger. Rekommenderas varmt!

GER AHA-UPPLEVELSER

Sofie Schentz/ Ljungby kommun


Ledarskapet är för många självklart men Anna-Carin sätter ord på det viktiga i ledarskapet och gav deltagarna konkreta redskap och flera aha-upplevelser.GER ENERGI & BEKRÄFTANDE

Elham Pourmand/ Habiliteringen Sörmland


Att delta i Anna-Carins föreläsningar har personligen gett mig större kunskap och acceptans för vilka mina naturliga egenskaper är och vilka sidor som jag behöver plocka fram mer eller släppa taget om för att vara balanserad. Det har även varit väldigt utvecklande för arbetsgruppen som jag är chef för att förstå varandra på ett djupare plan och vi har haft bra diskussioner kring både det som driver oss och hämmar oss utifrån vilken typ vi är enligt modellen. Anna-Carin är en föreläsare som ger energi och har humor, är inkännande och hjärtlig och får deltagarna att bli delaktiga och känna sig sedda.


MODERNT LEDARSKAP

Jonas Petter Bravé/ SEE Learning Sverige


Jag har anlitat Anna-Carin under ett flertal tillfällen de senaste 2 åren. Hon bär på en enorm kunskap om det moderna ledarskapet där empati, medkänsla och den inre resan är ounduviklig. Genom en glasklar omvärldsanalys, lösningar och övningar öppnar hon för en transformation som inte bara gynnar individen men också hela organistionen. Tack finaste Anna-Carin.


KLOK, VARM, ERFAREN & HURMORISTISK

Lisa Iverstam/ GöteborgsOperan


Anna-Carin är en klok, erfaren, varm och humoristisk person. Hennes tydliga, användbara, situationsbundna råd och verktyg har varit till stor hjälp för mig i mitt yrkesliv. Jag kan varmt rekommenda henne för utveckling av såväl individer som team och chefer.

SKAPAR FÖRTROENDE

Ann Edvik/ Staffanstorps kommun


Anna-Carins förmåga att skapa förtroende gör att deltagarna öppnar upp för att lära nytt. Deltagarna, förskollärare och barnskötare, gav utbildningen mycket högt omdöme.LUGN, METODISK OCH INLYSSNANDE

Diana Palm/ Peab Sverige AB


Anna-Carin har ett lugnt, metodiskt och inlyssnande sätt gentemot den som hon coachar. Hon inger en fin trygghet och klokskap baserat på sin långa erfarenhet. Hon guidar och utmanar mej som adept att lösa de frågor och tankesätt som behöver redas ut för att komma vidare i svåra frågor/situationer. Jag kan varmt rekommendera Anna-Carin som coach inom egen utveckling och ledarskapsfrågor.

Arbetskort som vägledning

DISKUSION & SAMTALSKORT

Arbetskorten är hjälpmedel i form av kortlekar som gör det lättare för chefer/ ledare inom alla verksamheter att arbeta med de mjuka frågorna i det dagliga arbetet, som vi idag vet skapar framgångsrika organisationer.


Att skapa en dialog och ta ansvar kring tankar, beteenden och känslor gör att en självinsikt skapas och en medvetenhet om vad ni vill eller kanske till och med behöver ändra på.


Korten hjälper dig att skapa en tydlig struktur. Att du som ledare kontinuerligt avsätter 20–30 minuter för att göra en övning, kommer på sikt att göra stor skillnad för gruppens resultat. Att deltagarna kommer skratta och att ha roligt i diskussionerna och att prestationsglädjen ökar, är ren bonus.

unsplash