Utveckla ert ledarskap och öppna nya vägar till samarbete och engagemang.

För att ni ska bli riktigt duktiga på att leda andra, hjälper jag er att bli bra på att leda er själva.

Utveckling och förändrings-processen anpassas alltid till just era behov.

Admeo betyder -  "jag bemästrar".

Mitt uppdrag handlar om att lyfta människors styrkor, samt att arbeta med strategier som tar er dit ni verkligen vill vara. Att medverka i denna process är min drivkraft. Med inlevelse och empati guidar jag er i utvecklingsarbetet och lotsar er mot ett tydligt mål. När vi känner att "jag bemästrar" något ökar vårt självförtroende, vi har ansträngt oss och fått ett gott resultet. Detta ökar motivationen än mer och en känsla infinner sig att jag har övervunnit hinder och uppnått något viktigt i mitt liv. 

Med lyhördhet och rätt ställda frågor hjälper jag er att skapa ett tydligt uppdrag och upplägg, anpassat till era behov. Ibland hjälper jag er med att lösa upp knutar, andra gånger handlar det om att skapa någonting nytt. Oavsett ingångsläge, är mitt uppdrag alltid att stötta individer och verksamheter att bli bättre på det som de redan gör - både utifrån ett lönsamhetsperspektiv och den personliga utvecklingen.

Tillit är grunden för ett ärligt samarbete. Från mitt håll bjuds ni aldrig på överraskningar, jag håller alltid vår överenskommelse om budget och tider. Mina många år som föreläsare och min strävan efter att alltid vara autentisk mot de jag möter, har gjort mig bra på att improvisera. En bred “erfarenhetsbank” från olika verksamheter/ professioner, gör att jag kan leverera kunskaper med olika vinklingar som skapar en hög igenkänningsfaktor.


Ni bjuds också på en hög dos av engagemang och entusiasm. För det jag gör -gör jag med passion och inlevelse.

Min målgrupp: Alla som strävar efter personlig och professionell utveckling - inom ledarskap/

kommunikation/ grupputveckling

JAG LEVERERAR VERKTYG OCH KUNSKAPER TILL SÅVÄL ORGANISATIONER, GRUPPER SOM PRIVATPERSONER I FORM AV COACHING, UTBILDNINGAR & WORKSHOPS. DETTA FANTASTISKA UPPDRAG HAR JAG HAFT I ÖVER 25 ÅR.

Förändring i 4-steg

HUR GÅR DET TILL?

Utforska verksamhetens utgångsläge

Utforska verksamhetens utgångsläge


Identifiera behov och önskemål. Vad fungerar och inte? Vilka insatser har gjorts? Behöver bilden av den planerade insatsen justeras eller breddas?

Att förändra och utvecklas

Att förändra och utvecklas


Att arbeta med utveckling är en ytterst aktiv process för alla inblandade. Det handlar om att förändra beteenden som leder individerna och gruppen till målet.

Skapa målbilden


Skapa målbilden


Vad hoppas eller önskar man skall hända? Vilka mål stöttar den personliga utvecklingen såväl som verksamheten? Vad är konkret och möjligt att uppnå utifrån dagsläget? Vilka delmål behöver vi sätta?

Resultat

Resultat


Som kund ska man vara nöjd och se att investeringen ger avkastning och ha en härlig magkänsla hela vägen. Resultatet är en effekt på att rätt saker är gjorda, både från min och från er sida.

Upplevt & utvecklat

NÖJDA KUNDER OM ADMEO

KONKRET & PRAKTISK 

Paulina / Inobi AB


Anna-Carin är en fantastisk föreläsare som utstrålar både pondus och värme och lämnar ett starkt avtryck. Innehållet är passionerande och konkret. Direkt från ett utbildningstillfälle kan man omsätta nya lärdomar i praktiken. Personligen har jag kunna växa som människa genom hennes utbildning och rekommenderar alla  Anna-Carins utbildningar. Det är något du aldrig kommer ångra - snarare undra varför du inte gjort det tidigare.GENUIN NÄRVARO & INSPIRERANDE

Hanna Lööw / Peab Support AB


Med sin genuina närvaro väckte, förstärkte och bibehöll Anna-Carin ett 60-tal konferensdeltagares intresse under en hel dag. En fin balans mellan inspirerande föreläsningar och workshops. Hela gruppen gav utmärkta omdömen och vi ser fram emot fortsatt samarbete!

NÄRVARO & STORT HJÄRTA

Mats Nyström/ Serneke


Jag var i stort behov av inre styrka, klarsyn och hjälp att resa mig ur ett djupt hål... Anna-Carins förmåga att se vad som händer under ytan och varsamt lyfta mina styrkor, svagheter och tron på vad som är möjligt hjälpte mig enormt. Hennes coachning gav mig nya mentala verktyg och jag rekommenderar Anna-Carin för hennes närvaro och stora hjärta. Hon lyckas med konststycket att omvandla oro och svagheter till styrkor och väver samman dina mentala olika trådar till en vacker väv som står emot det mesta av livets utmaningar. Tack Anna-Carin!

GER ENERGI & BEKRÄFTANDE

Elham Pourmand/ Habiliteringen Sörmland


Att delta i Anna-Carins föreläsningar har personligen gett mig större kunskap och acceptans för vilka mina naturliga egenskaper är och vilka sidor som jag behöver plocka fram mer eller släppa taget om för att vara balanserad. Det har även varit väldigt utvecklande för arbetsgruppen som jag är chef för att förstå varandra på ett djupare plan och vi har haft bra diskussioner kring både det som driver oss och hämmar oss utifrån vilken typ vi är enligt modellen. Anna-Carin är en föreläsare som ger energi och har humor, är inkännande och hjärtlig och får deltagarna att bli delaktiga och känna sig sedda.


Arbetskort som vägledning

DISKUSION & SAMTALSKORT

Arbetskorten är hjälpmedel i form av kortlekar som gör det lättare för chefer/ ledare inom alla verksamheter att arbeta med de mjuka frågorna i det dagliga arbetet, som vi idag vet skapar framgångsrika organisationer.


Att skapa en dialog och ta ansvar kring tankar, beteenden och känslor gör att en självinsikt skapas och en medvetenhet om vad ni vill eller kanske till och med behöver ändra på.


Korten hjälper dig att skapa en tydlig struktur. Att du som ledare kontinuerligt avsätter 20–30 minuter för att göra en övning, kommer på sikt att göra stor skillnad för gruppens resultat. Att deltagarna kommer skratta och att ha roligt i diskussionerna och att prestationsglädjen ökar, är ren bonus.

unsplash