Vart är du på väg och vill du dit?

COACHING

>

FÖR VEM?

JAG KAN HJÄLPA DIG SOM ÄR:


Chef - få en professionell samtals-partner med 100 %-igt fokus på dig.


Team och projektledare / Ny som chef - få verktyg som leder till framgång.


Personlig utveckling - få stöd i att skapa nya beteenden som leder till utveckling.

>

VAR VI MÖTS

DU VÄLJER VAR VI  MÖTS


Idag , tack vare tekniken, coachar jag personer från Örnsköldsvik i norr till Malmö i söder.


Du väljer om du vill bli coachad på plats eller digitalt.

>

PROCESS & MÅL

HUR VI SAMARBETAR


Det är du som sätter mål och det är med hjälp av mina frågor till dig, som du kommer fram till själva målet.


Vi börjar med att identifiera dina visioner och önskningar för att sedan hitta metoder och lösningar för att nå det uppsatta målet.

>

INVESTERING

DIN INSATS I TID OCH KRONOR


Varje sittning är 90 minuter.


Minsta antalet tillfällen är tre.


Individuell coachning pris:

Företag: 2 880 kr / 90 minuter exkl. moms.

Privat: 2 160 kr / 90 minuter exkl. moms.


Gruppcoachning pris: från 5 000 kr/ 90 minuter exkl. moms.

Då kan coaching hjälpa dig...

Kanske vill du komma vidare i dina tankar och skapa nya beteenden? Står du och väger mellan två beslut och behöver ha ett bollplank? Vart är du på väg och är det dit du vill? Hur skall du nå dina mål? Vilka steg finns att ta? Vad behöver du göra? Önskar du få till en förändring i ditt liv? Vill du bli ditt bästa jag?


Kanske vill du ta bort oro, bli tryggare, släppa kontrollen, minska konflikt-rädslan, kommunicera tydligt, sänka kraven på dig själv, öka din flexibilitet, bli mer självständig, våga fatta egna beslut, känna dig nöjd, kunna kontrollera dina känslor, kunna hantera det oförutsägbara, bli mer social, lita på andra, skapa rutiner, stanna upp och njuta?

Små skillnader som på sikt

gör stor skillnad

Som coach lyssnar jag, ställer frågor och utmanar dig så att din egen tankeprocess skall få nya perspektiv. Du kan också få hjälp med att sortera tankarna och börja prioritera dina handlingsalternativ och valmöjligheter. Coachningen kommer att ge dig en ökad självkännedom samt synliggörande av personliga utvecklings-möjligheter.


Resultatet efter en process är att du funnit dig själv, med allt vad det innebär. Självkänslan och självförtroendet växer och du har gjort en förändring i livet som får dig att må alldeles utmärkt. Nu står du stadigt med båda fötterna på jorden!


Varje enskilt coachingsamtal är både kreativt och unikt. Tillsammans utforskar vi områden, där du verkligen kommer till din rätt. Som en metafor kan ett snurrande mynt användas, när rätt balans infinner sig kan myntet snurra på högkant. Där finns energin, där sker rörelsen utan ansträngning.


Fokus ligger alltid här och nu, eftersom det är bara i nuet förändringar kan göras. Du behöver vara beredd på att göra arbetet och följa din plan för att få till en utveckling. Eller snarare en transformation, du kommer att omvandlas i mötet tillsammans med mig – ett arbete mödan värt! Det är mitt löfte!