Om du redo att maximera din potential och bli den bästa versionen av dig själv? - då är du välkommen till att ta del av mina inlägg!

Välkommen till mina inlägg där jag tar dig med på en spännande resa mot personlig utveckling och självledarskap. Vi utforskar de mest kraftfulla verktygen och insikterna som kommer att inspirera dig att nå din fulla potential. Ta steget in i en värld av möjligheter, där din egen utveckling är den största framgångssagan du någonsin kommer att skriva. Gör dig redo att förvandla ditt liv och bli den bästa versionen av dig själv med hjälp av mina inlägg och övningar!

GRATIS KURS I PERSONLIG UTVECKLING


Livet är som ett domino - när en bricka sätts i rörelse följer de andra brickorna efter! När du börjar att göra positiva val i ditt liv skapas effekter som du själv inte hade kunnat räknat ut eller ens drömma om. Självklart gäller även det omvända dvs. när du fattar sämre eller rent dåliga beslut blir resultatet därefter. I bästa fall har du lärt dig någonting av det dåliga beslutet.

Mitt namn är Anna-Carin Håkansson och i mina kommande inlägg är det våra egna val och våra egna tankar som jag kommer att fokusera på eftersom det är där vi finner vår kraft och energi.

I varje inlägg kommer det att finnas uppgifter och när du gör dessa, får du redskap för att bli den du är! Du kan göra uppgifterna på egen hand eller tillsammans med andra. Min önskan är att du är snäll mot dig själv i processen, men också modig och nyfiken och framförallt att du har kul!

Jag har i väldigt många år utbildat och coachat personer från olika branscher. Jag gör det i livet jag tycker är allra roligast - det vill säga, att få vara en del av människors liv och se hur människor utvecklas mot sina mål. Ett uttryck som jag ofta använder mig av är “Människor är som fallskärmar - de fungerar bara när de är utvecklade”. Detta tror jag är sant. Jag tror också att när vi föds så är vi perfekta, då är vi vårt autentiska riktiga jag. Men livet formar oss, vi blir kantstötta och livet utmanar oss. När vi väl är vuxna är det dags att åter igen bli vårt bästa jag igen. Detta kanske låter som en omväg i livet, att vi föds perfekta men att vi sedan blir lite tilltufsade på vägen, för att i vuxen ålder behöva åter igen finna vårt sanna jag. Men min erfarenhet, av alla samtal med kunder, är att livet har ger oss värdefulla erfarenheter och kunskaper som vi inte hade velat vara utan.

Genom att arbeta med din personlighet, blir du “förädlad”. En diamant är en diamant även under jord men slipad - ja, då börjar diamanten att gnistra. Och vem vill inte gnistra?

Min egna resa har varit långt ifrån rak och ibland har jag tagit omvägar på grund av bristande tillit till mig själv. Har det varit mödan värt? Absolut! Är jag i mål? Verkligen inte! Det finns alltid saker att “putsa på” för att diamanten skall skina än mer.

Mina inlägg är inga som du lite förstrött kan slötitta på - utan dessa inlägg kommer att förändra ditt liv, det vill säga när du gör uppgifterna. Omgivningen kommer att börja förundras och häpna över vad som har hänt med dig. Du kommer att tänka, med ett leende på läpparna “Kan man må så här bra?”.
Nu backar du för att ta sats - det är dags att börja jobba med din utveckling!


ADMEO

- Anna-Carin Håkansson

TAG DIN PLATS - BLI DIN VÄGLEDARE


Att vara autentisk handlar om att vara sig själv - finna och vandra på sin livsväg. Autentisk kan liknas vid att vara ärlig eller äkta. För att bli mer autentisk behöver jag först och främst förstå hur jag själv fungerar och reagerar. Att jag verkligen kan omfamna hela min personlighet, mina intressen, förhoppningar och inte minst mina rädslor. När du visar på en större öppenhet växer andras tillit till dig, vilket då stärker din autenticitet. Genom att bjuda på oss själva och visa oss sårbara, kan vi bättre relatera till varandra. Vi är när allt kommer omkring mer lika varandra än olika.

Människor har grundläggande behov som är lika för oss alla - såsom att känna sig accepterad, tillhöra en grupp, behovet av trygghet och säkerhet -#Maslowsbehovstrappa. Det är först när behoven är tillgodosedda som vi verkligen kan må bra.
Att fokusera och utveckla våra styrkor är en av de mest energigivande sätten att ta tillvara vår autenticitet. Samtidigt när vi identifierat styrkorna, vet jag vilka möjlighetsområden som finns och vad jag än mer kan utveckla hos mig själv. Men var uppmärksam på saker som du är bra på, men inte riktigt tycker om. För det kanske då snarare är en färdighet som du har tränat upp än en faktisk styrka som verkligen ger dig energi.

Genom att släppa vissa frågor eller områden kan man frigöra mer tid för att utföra de uppgifter man verkligen får energi av. Många gånger tycker till och med en kollega att dina delegerade uppgifter (som du tycker är energilösa), är hur intressanta som helst.Det är just därför vi arbetar i team, eftersom vi då kompletterar varandra. Våra olikheter gör att vi täcker in fler uppgifter och att var och en i teamet får arbeta med sina styrkor. Det finns en fantastiskt intressant bok på ämnet skriven av Lotta Wallin, för er som vill fördjupa er i ämnet #Styrkor. Uppgiften nedan är inspirerad av innehållet i hennes bok.

Uppgift: Nedan presenteras exempel på styrkor och som du kan inspireras av. Saknas någon styrka, lägger du till den/dem på din lista.

1. Vilka är dina styrkor, dvs. aktiviteter/ uppgifter som ger dig energi?

2. Skriv ner dessa alternativt lägg till egna.
3. Vad ger dessa styrkor dig? Hur får de dig att må?
4. Vilka är enbart färdigheter, förmågor som du har tränat upp? Hur vet du att de bara är färdigheter?
5. Hur tydlig är du i att dela med dig av vad du är bra på och hitta sätt att maximera dessa styrkor i ditt liv och arbete?
6. Vad får de olika beteendena för konsekvenser för dig på lång och på kort sikt?
7. Vad kan du lära dig av detta?
8. Vad vill du börja göra - sluta göra? Omsätt i handling!

Exempel på styrkor:
kreativ, kritiskt tänkande, uthållig
entusiastisk, generös, social intelligens
teamspelare, naturlig ledare, förlåtande
eftertänksam, hoppfull, humoristisk
noggrann, målmedveten, modig
ADMEO

- Anna-Carin Håkansson

VILL DU BLI DET DU TÄNKER?


Dina tankar blir din identitet och riktning i livet. Vi blir de tankar vi tänker. Vi blir också det vi känner - och vi blir även det vi gör. Så vad gör du varje dag för att bli den du faktiskt vill vara? Det krävs ett medvetet arbete med sina egna tankar, för att ta dig dit du verkligen vill vara. Majoriteten av dina tankar du tänkte igår, kommer att vara desamma tankar du tänker idag. Så vill du någonting annat i ditt liv? Ja, då är det dags att börja tänka annorlunda om dig själv.
 
Ta fram “papper och penna” för här och nu börjar en kurs i självledarskap!
 Bli medveten om de tankar du upprepar för dig själv, om dig själv. Vilken identitet ger dina tankar dig? Detta är en övning inspirerad av  Kay Pollak
Uppgift: Känner du igen dig i någon av meningarna som följer eller till och med i flera?
 
STEG 1: Ringa in en eller flera meningar som du känner igen dig i. Saknar du någon “sanning”, skriv ner den eget formulerade meningen.
“Allt hänger på mig”
“Att tänka på sig själv är egoistiskt”
“Jag är inte tillräckligt bra”
“Jag är inte värd vara lycklig och älskad”
“Andra människor är smartare än jag”
“Att lita på andra, blir aldrig bra i slutändan”
“Att vara beroende av andra, gör mig alltför sårbar”
“När jag inte håller i trådarna, gör det att jag tappar kontrollen”
“Om jag visar vem jag verkligen är, kommer ingen att vilja veta av mig”


STEG 2: Byt perspektiv genom att formulera meningen på ett positivt sätt.
Så här skulle det t.ex. kunna låta:
“Jag har människor i min omgivning som gärna hjälper mig”
“Det är först när jag själv mår bra, som jag också kan hjälpa andra”
“Att vara mig själv, mitt verkliga jag, är alldeles tillräckligt”
“Ju lyckligare jag är, desto mer kärleksfull är jag även mot andra”
“Jag är unik i min kunskap, precis som alla andra är det i sin kunskap”
“Jag kan tryggt lita på människor, som jag har lärt känna”
“Att visa mig sårbar, stärker tilliten mellan mig och den andra personen”
“Andra människor är fullt kapabla att ta ansvar för sina egna handlingar”
“Människor uppskattar mig, precis så som jag är”
 
Ramverket, vår box finns i vår hjärna och handlar om vanan att vara oss själva. Samma program upprepas gång på gång, det vill säga, om vi inte gör någonting annorlunda. När du bestämmer dig för att bryta mönstret, kommer det att medför en ansträngning, eftersom du går utanför ditt ramverk. Det kommer att innebära att det är oförutsägbart och okänt, för du har kanske aldrig tidigare vågat tänka tanken fullt ut. Så hur det skulle vara om du tänkte möjligheter istället för begränsningar? Ta därför chansen, istället för att vara kvar i rädslan. Ta steget att bli den du verkligen vill vara. Byt rutinen. Börja nu!


ADMEO

- Anna-Carin Håkansson

LEVER DU DINA VÄRDERINGAR?


Lever du dina värderingar?
Genom att följa och leva sina värderingar ökar du chanserna att ha ett meningsfullt liv. Det räcker inte med att prata om sina värderingar som om de vore en önskelista. Våra värderingar är som språkmarkörer, mot att leva ett liv som du verkligen vill ha. Ett sätt att få syn på sina värderingar är genom att påminna dig själv om en tid i ditt liv, då du kände dig verkligen levande, när allt kändes rätt. Vad gjorde livet så speciellt just då? Om du t.ex. älskar att pröva på nya saker, designa nya koncept, trivs med att få vara kreativ, då kanske du har svårt att uppskatta de dagliga, påtvingade rutinerna. Om du älskar att arbeta med människor, att kommunicera och interagera med dem, att hjälpa människor, då kanske du har svårt för att uppskatta ett arbete, där du sällan eller aldrig möter människor. Att känna till sina värderingar och se hur de är närvarande eller frånvarande i ditt liv, är viktiga ledtrådar. Vad är viktigt för dig och ger dig energi? Utifrån dina svar kan du då fatta viktiga beslut i ditt liv:

- Vill jag verkligen driva ett eget företag?
- Vill jag verkligen vara anställd?
- Drivs jag av att tjäna mycket pengar - eller att ha mer fritid?
- Vill jag gifta mig?
- Vill jag ha barn?
- Skall jag börja arbeta ideellt?
- Skall jag ta tjänstledigt 1 dag i veckan eller 3 månader, för att göra något som är kopplat till min dröm?

Uppgift 1:
Gör uppgiften snabbt – max 10 minuter. Fånga den första tanken, så övertänk inte.
- Tänk på livet i allmänhet. Vad inspirerar och får dig att känna energi?
- Vad måste du ha i ditt liv?
- Vilka egenskaper letar du efter hos en partner eller vän?
- Om du fick sammanfatta dig själv med 5 ord - vilka skulle de vara?

Uppgift 2:
Nedan följer en inspirationslista över olika värderingar, egenskaper och kvaliteter. Läs igenom listan.
- Stryk omedelbart de ord som inte stämmer in. Var ärlig.
- Lägg till ord som saknas.
- Gör samma sak igen. Läs igenom och stryk ännu fler ord. Gör detta tills du bara har 5 ord kvar.
- Skriv en kort redogörelse om de 5 värderingarna och innebörden.
Hur nära eller långt ifrån lever du dina värderingar? Hur påverkar detta dig? Vad vill eller behöver du tillföra eller ta bort i ditt liv?

acceptans, ambition, ansvarsfullhet, balans. bekvämlighet
effektivitet, engagemang. erkännande. frihet, förlåtelse
förståelse, harmoni, humor, inlyssnande, integritet
jämställdhet, karriär, kommunikation, kompetens, kontroll
kreativitet, kvalitet, lagarbete, lika värde, lojalitet, lycka
medkännande, meningsfullhet, mod, omtanke, personlig utveckling
positivitet, prestation, respekt, resultat, rättvisa, samarbete
samhörighet, självdisciplin, självständighet, spontanitet, stabilitet
säkerhet, tacksamhet, tillit, tolerans, tålamod, uppskattning
utveckling, variation, vänlighet, äkthet, ärlighet, äventyr, öppenhetADMEO

- Anna-Carin Håkansson