Om du redo att maximera din potential och bli den bästa versionen av dig själv? - då är du välkommen till att ta del av mina inlägg!

Välkommen till mina inlägg där jag tar dig med på en spännande resa mot personlig utveckling och självledarskap. Vi utforskar de mest kraftfulla verktygen och insikterna som kommer att inspirera dig att nå din fulla potential. Ta steget in i en värld av möjligheter, där din egen utveckling är den största framgångssagan du någonsin kommer att skriva. Gör dig redo att förvandla ditt liv och bli den bästa versionen av dig själv med hjälp av mina inlägg och övningar!

GRATIS KURS I PERSONLIG UTVECKLING


Livet är som ett domino - när en bricka sätts i rörelse följer de andra brickorna efter! När du börjar att göra positiva val i ditt liv skapas effekter som du själv inte hade kunnat räknat ut eller ens drömma om. Självklart gäller även det omvända dvs. när du fattar sämre eller rent dåliga beslut blir resultatet därefter. I bästa fall har du lärt dig någonting av det dåliga beslutet.

Mitt namn är Anna-Carin Håkansson och i mina kommande inlägg är det våra egna val och våra egna tankar som jag kommer att fokusera på eftersom det är där vi finner vår kraft och energi.

I varje inlägg kommer det att finnas uppgifter och när du gör dessa, får du redskap för att bli den du är! Du kan göra uppgifterna på egen hand eller tillsammans med andra. Min önskan är att du är snäll mot dig själv i processen, men också modig och nyfiken och framförallt att du har kul!

Jag har i väldigt många år utbildat och coachat personer från olika branscher. Jag gör det i livet jag tycker är allra roligast - det vill säga, att få vara en del av människors liv och se hur människor utvecklas mot sina mål. Ett uttryck som jag ofta använder mig av är “Människor är som fallskärmar - de fungerar bara när de är utvecklade”. Detta tror jag är sant. Jag tror också att när vi föds så är vi perfekta, då är vi vårt autentiska riktiga jag. Men livet formar oss, vi blir kantstötta och livet utmanar oss. När vi väl är vuxna är det dags att åter igen bli vårt bästa jag igen. Detta kanske låter som en omväg i livet, att vi föds perfekta men att vi sedan blir lite tilltufsade på vägen, för att i vuxen ålder behöva åter igen finna vårt sanna jag. Men min erfarenhet, av alla samtal med kunder, är att livet har ger oss värdefulla erfarenheter och kunskaper som vi inte hade velat vara utan.

Genom att arbeta med din personlighet, blir du “förädlad”. En diamant är en diamant även under jord men slipad - ja, då börjar diamanten att gnistra. Och vem vill inte gnistra?

Min egna resa har varit långt ifrån rak och ibland har jag tagit omvägar på grund av bristande tillit till mig själv. Har det varit mödan värt? Absolut! Är jag i mål? Verkligen inte! Det finns alltid saker att “putsa på” för att diamanten skall skina än mer.

Mina inlägg är inga som du lite förstrött kan slötitta på - utan dessa inlägg kommer att förändra ditt liv, det vill säga när du gör uppgifterna. Omgivningen kommer att börja förundras och häpna över vad som har hänt med dig. Du kommer att tänka, med ett leende på läpparna “Kan man må så här bra?”.
Nu backar du för att ta sats - det är dags att börja jobba med din utveckling!


ADMEO

- Anna-Carin Håkansson

TAG DIN PLATS - BLI DIN VÄGLEDARE


Att vara autentisk handlar om att vara sig själv - finna och vandra på sin livsväg. Autentisk kan liknas vid att vara ärlig eller äkta. För att bli mer autentisk behöver jag först och främst förstå hur jag själv fungerar och reagerar. Att jag verkligen kan omfamna hela min personlighet, mina intressen, förhoppningar och inte minst mina rädslor. När du visar på en större öppenhet växer andras tillit till dig, vilket då stärker din autenticitet. Genom att bjuda på oss själva och visa oss sårbara, kan vi bättre relatera till varandra. Vi är när allt kommer omkring mer lika varandra än olika.

Människor har grundläggande behov som är lika för oss alla - såsom att känna sig accepterad, tillhöra en grupp, behovet av trygghet och säkerhet -#Maslowsbehovstrappa. Det är först när behoven är tillgodosedda som vi verkligen kan må bra.
Att fokusera och utveckla våra styrkor är en av de mest energigivande sätten att ta tillvara vår autenticitet. Samtidigt när vi identifierat styrkorna, vet jag vilka möjlighetsområden som finns och vad jag än mer kan utveckla hos mig själv. Men var uppmärksam på saker som du är bra på, men inte riktigt tycker om. För det kanske då snarare är en färdighet som du har tränat upp än en faktisk styrka som verkligen ger dig energi.

Genom att släppa vissa frågor eller områden kan man frigöra mer tid för att utföra de uppgifter man verkligen får energi av. Många gånger tycker till och med en kollega att dina delegerade uppgifter (som du tycker är energilösa), är hur intressanta som helst.Det är just därför vi arbetar i team, eftersom vi då kompletterar varandra. Våra olikheter gör att vi täcker in fler uppgifter och att var och en i teamet får arbeta med sina styrkor. Det finns en fantastiskt intressant bok på ämnet skriven av Lotta Wallin, för er som vill fördjupa er i ämnet #Styrkor. Uppgiften nedan är inspirerad av innehållet i hennes bok.

Uppgift: Nedan presenteras exempel på styrkor och som du kan inspireras av. Saknas någon styrka, lägger du till den/dem på din lista.

1. Vilka är dina styrkor, dvs. aktiviteter/ uppgifter som ger dig energi?

2. Skriv ner dessa alternativt lägg till egna.
3. Vad ger dessa styrkor dig? Hur får de dig att må?
4. Vilka är enbart färdigheter, förmågor som du har tränat upp? Hur vet du att de bara är färdigheter?
5. Hur tydlig är du i att dela med dig av vad du är bra på och hitta sätt att maximera dessa styrkor i ditt liv och arbete?
6. Vad får de olika beteendena för konsekvenser för dig på lång och på kort sikt?
7. Vad kan du lära dig av detta?
8. Vad vill du börja göra - sluta göra? Omsätt i handling!

Exempel på styrkor:
kreativ, kritiskt tänkande, uthållig
entusiastisk, generös, social intelligens
teamspelare, naturlig ledare, förlåtande
eftertänksam, hoppfull, humoristisk
noggrann, målmedveten, modigADMEO

- Anna-Carin Håkansson

LEVER DU SOM MAN "BÖR" ELLER SOM DU SJÄLV VILL?


Vad styrs du mest av - extern kontra intern påverkan? Vissa beteenden och mål skapas av intern motivation, medan andra är mer drivna utifrån externa källor såsom sociala grupper eller samhälleliga normer. För att leva autentiskt är det viktigt att fastställa egna mål och fokusera på vilka steg som behöver tas för att ta dig dit.
Så var uppmärksam på hur du pratar med dig själv och håll utkik efter meningar som innehåller "bör" och "behöver/ borde", eftersom dessa ofta innebär extern påverkan. Det kanske är förväntningar du har på dig själv som kommer från din mamma/ pappa, släkting, vänner eller normer som media förmedlar.

Om du ändå positivt kan identifiera dig med dina “borden” och att de verkligen är dina egna mål, så omformulera budskapet till att bli mindre kravställt och istället mer motiverande. "Jag borde träna upp min engelska" skulle kunna omformuleras till "Jag vill bli bättre på engelska, för att kunna ha en naturligare kontakt med kunder".

Författaren Kay Pollak skriver i sin bok hashtagEttBättreLiv "En av de viktigaste uppdragen här i livet, är att göra dig själv lycklig”. När vi har förstått att lycka är ett hashtagMindset, kan lyckan finnas i vårt liv varje stund. Vi kan helt enkelt träna oss till att bli lyckligare, genom att fokusera på det som gör oss mer nöjda och därmed också mer lyckliga i livet.

Uppgift 1: Gräv lite djupare för att utforska ordens betydelse. Var konkret. Se till att lyckan är nåbar i detta nu - det är ju NU du vill uppleva lycka:
- Så vad betyder lycka för dig?
- När är du som lyckligast?
- Vad skulle du betrakta som ett lyckligt liv?
- Vad behöver du lägga till/ ta bort i ditt liv, för att uppleva mer lycka?
- Vad behöver du göra varje dag för att känna lycka?


Uppgift 2 - sätt mål som motiverar. Föreställ dig din ideala framtid. Begränsningar skapas i huvudet, så tänk möjligheter.
- Vart vill du bo?
- Hur vill du arbeta?
- Hur mycket pengar behöver du tjäna?
- Vem vill du vara om 3 år?
- Vad hoppas du på att uppnå med målet?
- Vad är du ute efter egentligen? Är det mer pengar, större inflytande, en chans till att få in mer frihet i livet, mer kreativitet?
- Varför är det viktigt för dig?
- Hur är detta mål kopplat till ditt syfte i livet?
- Rangordna dina mål och gör lite research - vad kommer att krävas för att nå målet?
- Bryt ner målen till delmål - steg för steg. Det här är ingen önskelista, utan varje mål kommer att behöva ditt personliga engagemang och energi, för att du skall nå ditt mål.
- Tidsbestäm när du skall börja och när du förväntas ha nått ditt mål.

Om du till exempel vill starta en verksamhet, behöver du troligtvis spara en viss summa pengar, hitta en plats, designa inredningen, få den möblerad, skaffa försäkring, få tillstånd och licenser, eventuellt anställa personal, göra en affärsplan, innan du slutligen öppnar verksamheten.ADMEO

- Anna-Carin Håkansson

HAR DU MOD ATT MÖTA DINA KÄNSLOR?


Mod att möta sina känslor - men att inte styras av dem
Idag vill jag prata om något som är centralt för både vår personliga och professionella utveckling: känslor. Känslor är en naturlig del av vårt liv och påverkar oss i allt vi gör. Genom att förstå och hantera våra känslor kan vi ta bättre beslut, bygga starkare relationer, få mer energi och skapa en mer balanserad tillvaro.
Att medvetet kunna välja känslor är en viktig roll i vår personliga utveckling.

Känslor är vår inre kompass och ger oss signaler om vad som är viktigt för oss och hjälper oss att navigera i livet. Att ignorera eller förneka våra känslor kan leda till förvirring och frustration. Det är därför viktigt att ge oss själva tillåtelse att känna och utforska våra känslor.
Istället för att omedelbart reagera och agera ut på en känsla så stanna upp, ta ett steg tillbaka och reflekterar över vad du känner. I det pausade läget får du tillgång till dina tankar och kan därmed bättre välja ett lämpligt beteende.

Att vara modig nog att visa våra känslor är en styrka. Genom att uttrycka våra känslor på ett konstruktivt sätt kan vi bygga starkare relationer och skapa en djupare förståelse för oss själva och andra. Det är dock viktigt att kommunicera med empati och respekt för att skapa en trygg och öppen dialog.

Samtidigt är det också viktigt att inte låta oss styras av våra känslor. Självkontroll är nyckeln till att fatta välgrundade beslut och hantera utmanande situationer på ett balanserat sätt. Att vara medveten om våra känslor och ha verktyg för att reglera dem kan hjälpa oss att agera på ett sätt som gynnar både oss själva och andra.

Uppgift 1: Identifiera och utforska:
Ta några minuter varje dag för att reflektera över vilka känslor som påverkar dig i olika situationer och skriv ner dem. Fundera över vad som utlöste känslorna och hur de påverkade ditt agerande.
·Hur fick känslorna dig att må?
·Vilka känslor dominerar?
·Finns det känslor du trycker tillbaka?
·Hur påverkar dina känslor din kropp?

Uppgift 2: Uttryck och dela:
Att visa sina känslor kan vara en utmaning för vissa, men det är viktigt att vi tillåter oss själva att uttrycka dem på ett hälsosamt sätt. Känslor vi håller inom oss själva kan vara: ilska, sorg, besvikelse, sårbarhet, skam, glädje, nyfikenhet, rädsla, oro.
·Identifiera en känsla som du trycker tillbaka och släpp nu istället ut den. Vad händer med dig själv? Vad händer med andra? Hur påverkar det ditt eget mående? Skriv ner!

Även om känslor är en viktig del av vår
mänskliga natur är det viktigt att vi inte låter oss styras helt av dem. Att
vara medveten om våra känslor och ha en balans mellan att erkänna dem och agera rationellt är avgörande. Det handlar om att kunna reglera våra känslor på ett sätt som gynnar oss själva och de situationer vi befinner oss i.

Tack för att du tog dig tid att läsa inlägget!ADMEO

- Anna-Carin Håkansson

HUR BLIR MAN MODIGARE?


Många människor sätter likhetstecken mellan mod och oräddhet, men mod är att agera trots den oro som vi känner i kroppen. Ett av de bästa sätten att vara modig på är att identifiera vad vi är rädda för och sedan vägra låta den rädslan förlama oss. För om vi låter rädslan ha makten så stoppar den oss från att gå framåt i livet och att göra det bästa av de möjligheter som vi får i livet. Så undersök olika scenarier - fantisera vad som skulle hända “om jag skulle våga att ...”. Om du har kämpat med olika rädslor i ditt liv och vill känna dig modigare kan du träna dina “mod-muskler”!

Så hur blir du modigare? Att vara modig handlar om att stanna upp, tänka igenom saker från fler perspektiv, undersöka risker men också fördelar innan man agerar, trots att rädslan flämtar oss i nacken. Men självklart är det inget fel i att känna sig rädd. Många gånger ger rädslan oss signaler som vi behöver överväga innan vi agerar. Men mod ger oss kraften att fokusera på saker som är viktiga för oss. Det stärker också vårt självförtroende och låter oss tro på våra förmågor.

Hur känner man sig modigare? Faktum är att rädslan hindrar oss från att uppnå våra mål i livet eller från att skapa en förändring som vi själva verkligen vill och behöver i livet. Många människor låter rädsla hålla dem fast i sin komfortzon snarare än att spänna sina “modiga muskler” och möta det okända. Om du tycker att det här scenariot låter väldigt likt ditt liv kanske du vill gräva lite djupare och bestämma områden i ditt liv där du kan vara mer modig. Behöver du till exempel be om befordran på jobbet, istället för att hoppas att arbetsgivaren märker ditt hårda arbete? Eller känner du att det är dags att svara upp mot de som använder härskartekniker på jobbet? Det finns förmodligen flera områden i ditt liv, där du kan vara lite mer modig. Här är några sätt att hjälpa dig att omfamna mer mod i ditt liv.
Genom att du tar dig tid att namnge din rädsla och förstå varför den finns där, kommer du att få en bättre självuppfattning om hur du kan övervinna rädslan och istället agera modigt. Forskning visar att sätta ord på våra känslor hjälper till att dämpa våra negativa reaktioner på rädsla. Det kan vara svårt att erkänna våra rädslor för andra, eftersom det gör oss sårbara. Så bara genom att erkänna din rädsla för någon annan, ja då är du ett steg närmare att vara modig.

Uppgift:
·Tänk på en situation där du agerade trots att du var rädd.
·Vad gjorde det med dig - vad “vann” du på att vara modig?
·Hur har den situationen påverkat dig?
·Vad vågar du göra idag som du inte vågade göra innan?
·Vilket område skulle du vilja bli med modig inom?
·Vad är det värsta som kan hända om du tar risken?
·Vad är det värsta som kan hända om du inte tar risken?
·Vad är det bästa som kan hända, när du vågar vara modig?
·Sätt ett datum när du skall ha spänt dina modiga muskler!

Tack för idag!ADMEO

- Anna-Carin Håkansson

VILL DU BLI DET DU TÄNKER?


Dina tankar blir din identitet och riktning i livet. Vi blir de tankar vi tänker. Vi blir också det vi känner - och vi blir även det vi gör. Så vad gör du varje dag för att bli den du faktiskt vill vara? Det krävs ett medvetet arbete med sina egna tankar, för att ta dig dit du verkligen vill vara. Majoriteten av dina tankar du tänkte igår, kommer att vara desamma tankar du tänker idag. Så vill du någonting annat i ditt liv? Ja, då är det dags att börja tänka annorlunda om dig själv.
 
Ta fram “papper och penna” för här och nu börjar en kurs i självledarskap!
 Bli medveten om de tankar du upprepar för dig själv, om dig själv. Vilken identitet ger dina tankar dig? Detta är en övning inspirerad av  Kay Pollak
Uppgift: Känner du igen dig i någon av meningarna som följer eller till och med i flera?
 
STEG 1: Ringa in en eller flera meningar som du känner igen dig i. Saknar du någon “sanning”, skriv ner den eget formulerade meningen.
“Allt hänger på mig”
“Att tänka på sig själv är egoistiskt”
“Jag är inte tillräckligt bra”
“Jag är inte värd vara lycklig och älskad”
“Andra människor är smartare än jag”
“Att lita på andra, blir aldrig bra i slutändan”
“Att vara beroende av andra, gör mig alltför sårbar”
“När jag inte håller i trådarna, gör det att jag tappar kontrollen”
“Om jag visar vem jag verkligen är, kommer ingen att vilja veta av mig”


STEG 2: Byt perspektiv genom att formulera meningen på ett positivt sätt.
Så här skulle det t.ex. kunna låta:
“Jag har människor i min omgivning som gärna hjälper mig”
“Det är först när jag själv mår bra, som jag också kan hjälpa andra”
“Att vara mig själv, mitt verkliga jag, är alldeles tillräckligt”
“Ju lyckligare jag är, desto mer kärleksfull är jag även mot andra”
“Jag är unik i min kunskap, precis som alla andra är det i sin kunskap”
“Jag kan tryggt lita på människor, som jag har lärt känna”
“Att visa mig sårbar, stärker tilliten mellan mig och den andra personen”
“Andra människor är fullt kapabla att ta ansvar för sina egna handlingar”
“Människor uppskattar mig, precis så som jag är”
 
Ramverket, vår box finns i vår hjärna och handlar om vanan att vara oss själva. Samma program upprepas gång på gång, det vill säga, om vi inte gör någonting annorlunda. När du bestämmer dig för att bryta mönstret, kommer det att medför en ansträngning, eftersom du går utanför ditt ramverk. Det kommer att innebära att det är oförutsägbart och okänt, för du har kanske aldrig tidigare vågat tänka tanken fullt ut. Så hur det skulle vara om du tänkte möjligheter istället för begränsningar? Ta därför chansen, istället för att vara kvar i rädslan. Ta steget att bli den du verkligen vill vara. Byt rutinen. Börja nu!


ADMEO

- Anna-Carin Håkansson

LEVER DU DINA VÄRDERINGAR?


Lever du dina värderingar?
Genom att följa och leva sina värderingar ökar du chanserna att ha ett meningsfullt liv. Det räcker inte med att prata om sina värderingar som om de vore en önskelista. Våra värderingar är som språkmarkörer, mot att leva ett liv som du verkligen vill ha. Ett sätt att få syn på sina värderingar är genom att påminna dig själv om en tid i ditt liv, då du kände dig verkligen levande, när allt kändes rätt. Vad gjorde livet så speciellt just då? Om du t.ex. älskar att pröva på nya saker, designa nya koncept, trivs med att få vara kreativ, då kanske du har svårt att uppskatta de dagliga, påtvingade rutinerna. Om du älskar att arbeta med människor, att kommunicera och interagera med dem, att hjälpa människor, då kanske du har svårt för att uppskatta ett arbete, där du sällan eller aldrig möter människor. Att känna till sina värderingar och se hur de är närvarande eller frånvarande i ditt liv, är viktiga ledtrådar. Vad är viktigt för dig och ger dig energi? Utifrån dina svar kan du då fatta viktiga beslut i ditt liv:

- Vill jag verkligen driva ett eget företag?
- Vill jag verkligen vara anställd?
- Drivs jag av att tjäna mycket pengar - eller att ha mer fritid?
- Vill jag gifta mig?
- Vill jag ha barn?
- Skall jag börja arbeta ideellt?
- Skall jag ta tjänstledigt 1 dag i veckan eller 3 månader, för att göra något som är kopplat till min dröm?

Uppgift 1:
Gör uppgiften snabbt – max 10 minuter. Fånga den första tanken, så övertänk inte.
- Tänk på livet i allmänhet. Vad inspirerar och får dig att känna energi?
- Vad måste du ha i ditt liv?
- Vilka egenskaper letar du efter hos en partner eller vän?
- Om du fick sammanfatta dig själv med 5 ord - vilka skulle de vara?

Uppgift 2:
Nedan följer en inspirationslista över olika värderingar, egenskaper och kvaliteter. Läs igenom listan.
- Stryk omedelbart de ord som inte stämmer in. Var ärlig.
- Lägg till ord som saknas.
- Gör samma sak igen. Läs igenom och stryk ännu fler ord. Gör detta tills du bara har 5 ord kvar.
- Skriv en kort redogörelse om de 5 värderingarna och innebörden.
Hur nära eller långt ifrån lever du dina värderingar? Hur påverkar detta dig? Vad vill eller behöver du tillföra eller ta bort i ditt liv?

acceptans, ambition, ansvarsfullhet, balans. bekvämlighet
effektivitet, engagemang. erkännande. frihet, förlåtelse
förståelse, harmoni, humor, inlyssnande, integritet
jämställdhet, karriär, kommunikation, kompetens, kontroll
kreativitet, kvalitet, lagarbete, lika värde, lojalitet, lycka
medkännande, meningsfullhet, mod, omtanke, personlig utveckling
positivitet, prestation, respekt, resultat, rättvisa, samarbete
samhörighet, självdisciplin, självständighet, spontanitet, stabilitet
säkerhet, tacksamhet, tillit, tolerans, tålamod, uppskattning
utveckling, variation, vänlighet, äkthet, ärlighet, äventyr, öppenhetADMEO

- Anna-Carin Håkansson

VILKA KÄNSLOR TILLÅTER DU DIG ATT KÄNNA?


Våra känslor påverkar oss dagligen på alla nivåer och navigerar oss i en komplex värld oavsett om det handlar om hur vi leder oss själva eller leder andra. Inom företagsvärlden pratar man om agilt arbetssätt. Kort sagt kan denna metod beskrivas som att vi släpper det som inte fungerar och istället finner nya sätt som underlättar och som kan bli mer framgångsrika för oss. Vi frigör oss därför från regler och strukturer som inte längre fyller sitt syfte eller som till och med hindrar oss från att nå vårt uppsatta mål. Idag pratar vi även om emotional agility, att vara emotionellt smidig. Vilket innebär att vi tar oss an och hanterar de utmanande situationer som vi möter på ett tryggt, moget och konstruktivt sätt - kopplat till våra värderingar.
Att kunna sortera och namnge sina känslor och hur de påverkar mig är en del av autenticitetsprocessen. Det innebär att vi har kontroll över våra tankar och vilka känslor dessa tankar ger samt hur vi väljer att agera. Vi tar då ansvar för det vi känner och tänker istället för att projicera känslan på någon annan och kanske säga "Du gör mig så arg".
När vi fastnar i vad andra borde eller inte borde säga eller göra lägger vi makten för hur vi mår hos någon annan istället för hos oss själva. När vi inser detta kan jag välja en ny tanke som är så mycket bättre för mig.

Uppgift: Dokumentera dina tankar och be gärna om feedback från andra. Jodå, det vågar du!
1. Se känslan och ta ansvar för känslan
- I vilka situationer har du destruktiva känslor och hur hanterar du dem?
- Vi blir sällan eller aldrig irriterade/ arga över det vi tror, så gräv lite till. Vad är du egentligen upprörd över och hur kan du ta ansvar för den känslan?
- Vad behöver du göra för att släppa taget och gå vidare?

2. Agera utifrån dina värderingar
Det handlar om att vara nyfiken på varifrån dina negativa känslor kommer men det betyder inte att du måste agera på dem. Faktum är att Susan David som skrivit boken hashtagEmotionalAgility rekommenderar att innan vi svarar an på någonting känslomässig, bör vi fundera på om den reaktionen kommer att gå i linje med våra egna värderingar. Hur trogen är du dina värderingar? Gäller de bara ibland - eller är du konsekvent i ditt handlande? Till exempel: Säg att acceptans är ett av dina värdeord - Du är irriterad på en kollega som är väldigt olik dig. Du tycker att hon/ han bara tänker på sig själv… så om du skulle titta på din kollega med “acceptans” - vad skulle du då se för egenskaper istället hos personen? Reflektera över en situation/person/ händelse som du stör dig på. Hur väl stämmer eller stämmer inte din reaktion ihop med dina värderingar?
Notera vad som händer med dig när du bestämmer dig för att istället agera utifrån dina värderingar, istället för din känsla. Spännande saker lär hända!

elklicka här för att lägga till din egen text.ADMEO

- Anna-Carin Håkansson

UPPTÄCK KRAFTEN I KÄNSLOR - HUR DE FORMAR VÅRA VAL OCH PÅVERKAR VÅRT LIV


Idag vill jag ta tillfället i akt och prata om något som ofta underskattas eller förbises i arbetslivet: känslor. Våra känslor är en integrerad del av vår mänsklighet och påverkar oss i alla aspekter av livet, inklusive vår professionella utveckling. Det är viktigt att erkänna betydelsen av våra känslor och samtidigt inte låta oss styras helt av dem. Det behöver finnas en balans mellan att uttrycka våra känslor och att fatta beslut baserat på vårt förnuft. Det behövs i livet en dos av både förnuft och känsla!

Varför vi bör vara medvetna om och hantera våra känslor?
·Autenticitet och äkthet: Genom att vara medvetna om våra känslor och våga visa dem på ett lämpligt sätt, kan vi skapa en atmosfär av äkthet och autenticitet. Det hjälper oss att bygga starka och meningsfulla relationer med våra kollegor, kunder och vänner.
·Kommunikation: Känslor påverkar hur vi kommunicerar med andra. Genom att vara medvetna om våra egna känslor och vara lyhörda för andras känslor kan vi förbättra vår förmåga att kommunicera effektivt och bygga en positiv arbetsmiljö.
·Stresshantering: Att ignorera eller undertrycka våra känslor kan leda till en ansamling av stress. Genom att aktivt hantera våra känslor kan vi bättre hantera stress och främja vårt välbefinnande och prestation.
·Beslutsfattande: Våra känslor påverkar vårt beslutsfattande. Genom att vara medvetna om våra känslor och samtidigt kunna göra rationella överväganden kan vi fatta välgrundade och balanserade beslut.
·Självledarskap: Det viktigt att kunna hantera både våra egna och andras känslor. Genom att vara medveten om och empatisk gentemot varandras känslor kan vi skapa en trygg och produktiv arbetsmiljö.

Att vara medveten om våra känslor och ha förmågan att hantera dem på ett konstruktivt sätt ger oss både kraft och är en tillgång i både vårt personliga och professionella liv.

Uppgifter:
1.Medveten närvaro: Ta några minuter varje dag för att vara närvarande i nuet och observera dina känslor utan att döma dem. Det kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina känslomässiga reaktioner. Skriv efteråt ner dina upplevelser.
2.Skriv dagbok: I din dagbok kan du uttrycka dina känslor fritt. Det kan vara ett sätt att bearbeta och reflektera över känslorna. Kan du se något mönster? Är det något hos dig själv som du vill bearbeta eller utveckla?
3.Känslolista: Skapa en lista över olika känslor och använd den som en referens när du försöker sätta ord på dina egna känslor. Det kan hjälpa dig att bli mer medveten om och kunna uttrycka dem på ett tydligare sätt. Kanske du över- underanvänder vissa känslor - vilka?
4.Träna på att uttrycka dina känslor på människor i din närhet. Var äkta och ta ansvar för dina känslor på ett respektfullt sätt både mot dig själv och din omgivning.

Tack för att du läste inlägget!ADMEO

- Anna-Carin Håkansson

UPPGRADERA DITT MOT - STÄRK DINA INRE SUPERKRAFTER OCH ERÖVRA VÄRLDEN!


Alltför många människor har en lista över saker som de skulle vilja göra, "om bara ... - de hade mer pengar, var mer självsäker, hade någon att dela försörjningen med, barn som var utflugna, hade mer tid...". En del av att leva autentiskt är att inte låta dina ursäkter som du berättar för dig själv, komma i vägen för det liv du verkligen vill och kan leva.

Ofta så hindrar rädslan oss från att påverka våra omständigheter. Rädslan förlamar, förhindrar och sätter käppar i hjulen för vår kreativitet. Vi förstör våra möjligheter omedvetet. Vi flyr helt enkelt ifrån det som skulle kunna bli vår framgång. Mycket handlar om att våga att gå emot den omedelbara rädslan för att bli lyckosam.

Om du till exempel alltid har längtat efter ett liv med mer kreativitet vad skulle vara ett sätt att bryta ner det till ett mindre mer uppnåeligt mål?
Du kanske inte har möjlighet att vara tjänstledig ett helt år för att gå på hashtagBeckmansDesignHögskola eller så har du det! Eller så kan du börja med att lägga ner extra mycket tid på din kreativa hobby. Du kan även börja spara pengar för att i framtiden gå en kurs eller ta tjänstledigt en dag i veckan, för att ge dig ännu mer frihet för att skapa. Så vill du göra verklighet av drömmen så behöver du ha en plan.
Om du alltid har längtat efter ett liv med mer äventyr, hur skulle ett sådant mål kunna se ut?
Du kanske inte kan ta tjänstledigt åka på en årslång jordenruntresa eller så kan du det! Men skaffa dig en hobby som väcker din äventyrskänsla. Kan du spara pengar för en framtida äventyrsresa eller be om ett flexibelt arbetsschema som ge dig mer frihet?

Reflektera och svara på frågorna nedan. Kanske kan du efter en första reflektionsrunda även bjuda in en kollega eller vän i samtalet. Eventuellt kan ni coacha varandra till att bli mer modiga.
Kan vi övervinna vår rädsla, vår instinktiva försvarsmekanism, så kan vi göra det som vi verkligen vill i livet. Ett sätt är att känna tillit i det osäkra, det nya - och är att utmana och “syna” rädslan genom att ställa oss fler frågor.

Uppgift: Skapa en positiv målbild
1.Visualisera vad du verkligen vill göra om rädslan inte fanns?
2.Hur skulle det se ut när du är där?
3.Vad skulle du känna?
Gör bilden så tydlig som möjligt. Se och känn hur det känns när det nya inte längre bara är en dröm, utan faktiskt ett mål du har nått i livet. Se att du redan arbetar med reklam, du driver ett café, du arbetar som coach, du arbetar som reseguide osv. Vilka människor har du runt omkring dig? Hur ser de ut? Hur ser du själv ut, när du tittar på dig själv i spegeln? Vad händer?
4. Visualisera denna bild varje dag, flera gånger om dagen. Bli ett med din målbild.

Allt börjar med att förändra våra tankar, då majoriteten av våra tankar är desamma idag som igår. Därför behöver vi skapa nya tankar idag för att få nya tankar i morgon. Ett nytt nu är här!ADMEO

- Anna-Carin Håkansson